Ecologisch moestuinieren

Ecologisch moestuinieren is tuinieren met de natuur mee. In deze cursus, die een combinatie is van theorie en praktijk, komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: bodem, bodemleven, bemesting, composteren, mulchen, plantenaftreksels en plantengier, grondbewerking, voorkomen van ziekten en plagen, het aantrekken van natuurlijke vijanden, wisselteelt en combinatieteelt, keuze van gewassen, invloed van de maan en zaadwinning.

Ik geef de cursus in mijn eigen moestuin aan huis in het prachtige heuvellandschap van Zuid-Limburg.


Duur en kosten

De cursus duurt in totaal 8 uur. De cursus is te volgen op één hele dag of op 2 verschillende dagen van ieder 4 uur per dag. De cursus kost € 80,- per persoon voor 2 dagdelen van 4 uur, inclusief koffie en thee en € 90,- per persoon voor één hele dag van 8 uur, inclusief koffie, thee en lunch.


Locatie

Ik geef de cursus in mijn eigen moestuin aan de Diependalsweg 10 in Epen (Zuid-Limburg).


Data

Kom je met meerdere personen dan kunnen we in overleg een geschikte datum vaststellen. Voor individuele aanmeldingen kunnen we in onderling overleg bepalen of je kunt aansluiten bij een reeds ingeplande groep.